Läkarintyg

Se alltid till att du har giltig legitimation när du besöker oss!

Sjöfolk

Vi har lång erfarenhet av att utfärda intyg för sjöfolk och har behörighet att utfärda intyg elektroniskt till Transportstyrelsen(Läkarwebben). Läkarintyg kan utfärdas enligt Manilakonventionen. De intyg som utfärdas är för framförande av fartyg i begränsad eller obegränsad fart och i alla befattningar. Vi utför naturligtvis läkarintyg för klass 8.

Kostnad: 900:- inkl moms.

Vi utfärdar även intyg för utländska rederier men beroende på krav på EKG, röntgen, blodprover etc varierar priset.

Pensionsförsäkring

Förutom läkarundersökningen krävs även hiv-test samt ibland EKG. Svaret på hiv-testet tar 5-6 arbetsdagar. Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen. Kostnaden för undersökningarna betalas av dig vid besöket, men ersätts i regel av försäkringsbolaget.

Kostnader: läkarintyg 1625:- inkl moms.

Adoption

Vid förstagångsundersökning kräver den svenska familjerättsenheten – förutom själva läkarintyget – oftast även tuberkulos- och hiv-test, men även andra lab.prover kan förekomma.

Kostnad: läkarintyg 1000:- inkl HIV-test.

Körkort

Avser högre behörighet C,CE,D,DE eller Taxi. Vi har erfarenhet sedan 1988 att utfärda intyg för körkort. De intyg vi utfärdar är för högre behörighet, dvs lastbil, buss samt med fordon med släp. Om du har glasögon, be din optiker om ett ”glasögonrecept”, som Du sedan tar med till oss. Vi gör dock alltid en synkontroll i samband med läkarundersökningen. Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen.

En tid för läkarundersökning och utfärdande av intyg bokar du genom att ringa oss på 08 – 611 37 70 eller via nätbokning; Bokadirekt.

Kostnad: 900:- inkl moms.

Information om körkort m.m. finner Du på körkortsportalens hemsida www.korkortsportalen.se.
Vi kan utfärda elektroniskt intyg till Transportstyrelsen.

Tag med giltig legitimation!

Intyg för utövande av sport

Intyget kan röra t ex sportdykning, marathonlöpning, m fl

Kostnad: 900:- inkl moms.

Läkarintyg efter rattfylleri eller narkotikabrott

Du kan få hjälp av oss när det gäller att återfå/behålla ditt körkort efter rattfylleri, narkotikabrott eller andra orsaker där alkohol och droger är inblandat. Vi arbetar sedan 1988 med att utfärda läkarintyg. Hos oss får du en och samma läkare som hjälper dig under din observationsperiod. Din läkare bistår med allt du behöver för att ditt intyg skall inkomma i tid och innehålla de provtagningar som krävs. Transportstyrelsen kräver att den tid du lämnar prover hos oss minst uppgår till 6 månader. 

Du måste även lämna prover enligt den frekvens som gäller i ditt fall och komma till mottagningen på utsatt tid. I de allra flesta fall måste du lämna in 3-4 läkarintyg under 1,5 till 2 års tid. Kostnaden för läkarintyg går inte under högkostnadsskydd eller den vanliga sjukvårdstaxan. Kostnaden för ditt intyg kan avbetalas räntefritt under 6 månader. Ta med ID-handling samt eventuella papper från Transportstyrelsen i samband med ditt första besök.

För dig med alkolås/läkarintyg för alkolås
Den som fått sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har nu möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att få en spärrtid på sitt körkort.
Det nya systemet fastställer när prover skall tas och läkarintyg ska lämnas in. Det är också en differentierad villkorstid på 1 eller 2 år. Vi hjälper dig med detta och utfärdar nödvändiga läkarintyg för alkolås. Boka tid genom att ringa 08 – 611 37 70 eller boka direkt på nätet (Bokadirekt).

Läkarintyg för visum

Läkarintyg utfärdas för visum för olika länder bl a Kina och Thailand.
Pris beroende på krav på olika provtagningar, ges på förfrågan.

Läkarintyg för båtsport

Vi utfärdar läkarintyg för båtsport. Medtag intygsblankett från Svenska Racerbåtsförbundet.
Kostnad: 800:- inkl moms.

Anställning och utbildning

De flesta företag och organisationer kräver i regel bara en allmän läkarundersökning.
 I en del fall kan ett eller flera blodprover krävas för att Du skall få Ditt intyg godkänt. 
Du kan själv titta på intyget om man angett några speciella undersökningar.

Kostnad: 900:- inkl moms (eventuella kostnader för lab. prover tillkommer).